ภาษาไทย

คอคอด

N

ภาษาอังกฤษ isthmus

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ isthmus

ตัวอย่าง ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่เป็นคอคอด

เพิ่มเติม แผ่นดินส่วนแคบที่ติดต่ออยู่กับส่วนใหญ่ 2 ข้าง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คอคอด หมายถึง:

  1. น. แผ่นดินที่กิ่วคอดและมีน้ำล้อมรอบอยู่ทั้ง ๒ ด้าน ตรงที่กิ่วคอดจะเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ ๒ แห่ง หรือเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กับแหลมให้ติดต่อถึงกันได้ เช่น คอคอดกระ.

 ภาพประกอบ

  • คอคอด
  • คอคอด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คอคอด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"