ภาษาไทย

การเล่นสลับฉาก, การแสดงสลับฉาก, การหยุดพักระหว่างแสดง

N

ภาษาอังกฤษ interlude

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การเล่นสลับฉาก, การแสดงสลับฉาก, การหยุดพักระหว่างแสดง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การเล่นสลับฉาก, การแสดงสลับฉาก, การหยุดพักระหว่างแสดง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"