ภาษาไทย

การศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุ (โดยเฉพาะของโรค)

N

ภาษาอังกฤษ aetiology

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุ (โดยเฉพาะของโรค)

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุ (โดยเฉพาะของโรค) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"