ภาษาไทย

กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร)

N

ภาษาอังกฤษ middle management

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"