ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด z - EN-TH Dictionary - หน้า 1/8

 • z

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26, สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว

  ประเภท N

 • Z's

  แปลว่า หลับ

  ประเภท SL

 • zag

  แปลว่า เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, เคลื่อนที่อย่างเร็ว

  ประเภท VI

 • Zaire

  แปลว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา

  ประเภท N

 • zaire

  แปลว่า หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์

  ประเภท N

 • Zalacca

  แปลว่า สละ 1

  ประเภท N

  ตัวอย่าง สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง

 • Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC

  แปลว่า กำจัด 1

  ประเภท N

 • zany

  แปลว่า ตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ

  ประเภท N

 • zany

  แปลว่า ตัวตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ

  ประเภท N

 • Zap!

  แปลว่า ว้าว, โอ้โห, อุ๊ย

  ประเภท SL

 • zeal

  แปลว่า ความกระตือรือร้นจนเกินไป, ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน

  ประเภท N

 • zeal for something

  แปลว่า ความชื่นชอบ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน

 • zealot

  แปลว่า ผู้กระตือรือร้นเกินไป

  ประเภท N

 • zebec

  แปลว่า เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา

  ประเภท N

 • zebra

  แปลว่า ม้าลาย

  ประเภท N

 • zebra

  แปลว่า ม้าลาย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ

 • zebra

  แปลว่า ม้าลาย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ

 • zebra

  แปลว่า ม้าลาย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย

 • zebra crossing

  แปลว่า ทางม้าลาย

  ประเภท N

 • zebra crossing

  แปลว่า ม้าลาย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation