คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Z

จำนวนทั้งหมด 152 คำ - หน้า 1/7

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Z
 1. z

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26, สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว

 2. Z's

  แปลว่า หลับ

 3. zag

  แปลว่า เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, เคลื่อนที่อย่างเร็ว

 4. zaire

  แปลว่า หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์

 5. Zaire

  แปลว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา

 6. Zalacca

  แปลว่า สละ

 7. Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC

  แปลว่า กำจัด

 8. zany

  แปลว่า ตัวตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ

 9. zany

  แปลว่า ตลกโง่ๆ, ตลกเจ็บ

 10. Zap!

  แปลว่า ว้าว, โอ้โห, อุ๊ย

 11. zeal

  แปลว่า ความกระตือรือร้นจนเกินไป, ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน

 12. zeal for something

  แปลว่า ความชื่นชอบ

 13. zealot

  แปลว่า ผู้กระตือรือร้นเกินไป

 14. zebec

  แปลว่า เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา

 15. zebra

  แปลว่า ม้าลาย

 16. zebra

  แปลว่า ม้าลาย

 17. zebra

  แปลว่า ม้าลาย

 18. zebra

  แปลว่า ม้าลาย

 19. zebra crossing

  แปลว่า ม้าลาย

 20. zebra crossing

  แปลว่า ทางม้าลาย

 21. zebu

  แปลว่า วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง

 22. zeds

  แปลว่า หลับ

 23. Zen

  แปลว่า นิกายเซนในพุทธศาสนา

 24. Zen

  แปลว่า เซน