ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด y - EN-TH Dictionary - หน้า 1/22

 • y

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25

  ประเภท N

 • Y chromosome

  แปลว่า โครโมโซมเพศ

  ประเภท N

 • y-axis

  แปลว่า แกนในแนวตั้งของกราฟ

  ประเภท N

 • Y.M.C.A.

  แปลว่า คำย่อของ Young Men"s Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ

  ประเภท ABBR

 • yabber

  แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

  ประเภท VI

 • yabber

  แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

  ประเภท VT

 • yabber

  แปลว่า การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)

  ประเภท N

 • yacht

  แปลว่า เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ, เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง

  ประเภท N

 • yacht

  แปลว่า เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์

  ประเภท N

 • yacht

  แปลว่า แล่นเรือท่องเที่ยว

  ประเภท VI

 • yachting

  แปลว่า การแล่นเรือเที่ยว

  ประเภท N

 • yachtsman

  แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์, ผู้แข่งเรือยอชท์

  ประเภท N

 • yachtsmanship

  แปลว่า การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์

  ประเภท N

 • yachtswoman

  แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์ที่เป็นผู้หญิง

  ประเภท N

 • yack

  แปลว่า พูดมากน่าเบื่อ

  ประเภท SL

 • yack

  แปลว่า พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), พูดยืดยาวและไร้สาระ

  ประเภท VI

 • yack

  แปลว่า การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)

  ประเภท N

 • yack!

  แปลว่า คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ

  ประเภท SL

 • yackety-yak

  แปลว่า การคุยไม่หยุดและไร้สาระ

  ประเภท N

 • yacky

  แปลว่า น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง

  ประเภท SL

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation