ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร Y

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร Y

EN-TH Dictionary - หน้า 1/22 มีดังรายการต่อไปนี้

y

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25

Y chromosome

แปลว่า โครโมโซมเพศ

y-axis

แปลว่า แกนในแนวตั้งของกราฟ

Y.M.C.A.

แปลว่า คำย่อของ Young Men"s Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ

yabber

แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

yabber

แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

yabber

แปลว่า การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)

yacht

แปลว่า เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ, เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง

yacht

แปลว่า เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์

yacht

แปลว่า แล่นเรือท่องเที่ยว

yachting

แปลว่า การแล่นเรือเที่ยว

yachtsman

แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์, ผู้แข่งเรือยอชท์

yachtsmanship

แปลว่า การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์

yachtswoman

แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์ที่เป็นผู้หญิง

yack

แปลว่า พูดมากน่าเบื่อ

yack

แปลว่า พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), พูดยืดยาวและไร้สาระ

yack

แปลว่า การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)

yack!

แปลว่า คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ

yackety-yak

แปลว่า การคุยไม่หยุดและไร้สาระ

yacky

แปลว่า น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ