คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Y

จำนวนทั้งหมด 438 คำ - หน้า 1/19

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Y
 1. y

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25

 2. Y chromosome

  แปลว่า โครโมโซมเพศ

 3. y-axis

  แปลว่า แกนในแนวตั้งของกราฟ

 4. Y.M.C.A.

  แปลว่า คำย่อของ Young Men"s Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ

 5. yabber

  แปลว่า การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)

 6. yabber

  แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

 7. yabber

  แปลว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ), พูดอย่างเร็ว

 8. yacht

  แปลว่า แล่นเรือท่องเที่ยว

 9. yacht

  แปลว่า เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์

 10. yacht

  แปลว่า เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ, เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง

 11. yachting

  แปลว่า การแล่นเรือเที่ยว

 12. yachtsman

  แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์, ผู้แข่งเรือยอชท์

 13. yachtsmanship

  แปลว่า การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์

 14. yachtswoman

  แปลว่า เจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์ที่เป็นผู้หญิง

 15. yack

  แปลว่า พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), พูดยืดยาวและไร้สาระ

 16. yack

  แปลว่า พูดมากน่าเบื่อ

 17. yack

  แปลว่า การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)

 18. yack!

  แปลว่า คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ

 19. yackety-yak

  แปลว่า การคุยไม่หยุดและไร้สาระ

 20. yacky

  แปลว่า น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง

 21. yaffle

  แปลว่า นกหัวขวานชนิดหนึ่งที่มีขนสีเขียวและมีหงอนสีแดงอยู่บนหัว

 22. yah

  แปลว่า คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ

 23. yak

  แปลว่า พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ

 24. yak

  แปลว่า วัวป่าขนยาวในทิเบต