ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

EN-TH Dictionary - หน้า 2/6 มีดังรายการต่อไปนี้

x-ray

แปลว่า การฉายแสง

X-ray eyes

แปลว่า การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ

X-ray Photograph

แปลว่า ภาพถ่ายเอ็กซเรย์

X-ray source

แปลว่า วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์

X-ray star

แปลว่า วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์

X-ray therapy

แปลว่า การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์

X-ray tube

แปลว่า หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์

Xanadu

แปลว่า สถานที่สวยงามมาก

xanth-

แปลว่า สีเหลือง

xanthan

แปลว่า ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย

xanthan gum

แปลว่า ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย

xanthate

แปลว่า เกลือของ xanthic acid

xanthein

แปลว่า เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้

xanthine

แปลว่า สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม

xantho-

แปลว่า สีเหลือง

xanthoma

แปลว่า ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

xanthomas

แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา

xanthomatas

แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา

xanthomatous

แปลว่า เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

xanthomatous

แปลว่า ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ