ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

EN-TH Dictionary - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

x

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

X

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

x chromosome

แปลว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)

x div

แปลว่า คำย่อของ ex-dividend

x marks the spot

แปลว่า ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน

x ray

แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

x ray

แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

x ray

แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

x ray

แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

x ray

แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

x-axis

แปลว่า แกนนอน, แกน x

X-ing

แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

x-ing

แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

x-radiation

แปลว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์

X-rated

แปลว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม

x-ray

แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

x-ray

แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

x-ray

แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

x-ray

แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

x-ray

แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ