คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X

จำนวนทั้งหมด 118 คำ - หน้า 1/5

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด X
 1. x

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

 2. X

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

 3. x chromosome

  แปลว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)

 4. x div

  แปลว่า คำย่อของ ex-dividend

 5. x marks the spot

  แปลว่า ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน

 6. x ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

 7. x ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

 8. x ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

 9. x ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

 10. x ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

 11. x-axis

  แปลว่า แกนนอน, แกน x

 12. X-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

 13. x-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

 14. x-radiation

  แปลว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์

 15. X-rated

  แปลว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม

 16. x-ray

  แปลว่า การฉายแสง

 17. x-ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

 18. x-ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

 19. x-ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

 20. x-ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

 21. x-ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

 22. X-ray eyes

  แปลว่า การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ

 23. X-ray Photograph

  แปลว่า ภาพถ่ายเอ็กซเรย์

 24. X-ray source

  แปลว่า วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์