ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด x - EN-TH Dictionary - หน้า 1/6

 • x

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

  ประเภท N

 • X

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24

  ประเภท N

 • x chromosome

  แปลว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)

  ประเภท N

 • x div

  แปลว่า คำย่อของ ex-dividend

  ประเภท ABBR

 • x marks the spot

  แปลว่า ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน

  ประเภท IDM

 • x ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

  ประเภท N

 • x ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

  ประเภท N

 • x ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

  ประเภท N

 • x ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • x ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • x-axis

  แปลว่า แกนนอน, แกน x

  ประเภท N

 • X-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

  ประเภท N

 • x-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

  ประเภท N

 • x-radiation

  แปลว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์

  ประเภท N

 • X-rated

  แปลว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม

  ประเภท ADJ

 • x-ray

  แปลว่า รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร

  ประเภท N

 • x-ray

  แปลว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์

  ประเภท N

 • x-ray

  แปลว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)

  ประเภท N

 • x-ray

  แปลว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

 • x-ray

  แปลว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

  ประเภท VT

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation