ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร W

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร W

EN-TH Dictionary - หน้า 100/228 มีดังรายการต่อไปนี้

West Indies

แปลว่า หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ, และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก

West Virginia

แปลว่า รัฐเวสท์เวอร์จิเนีย ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของอเมริกา

westbound

แปลว่า ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก, ที่ไปทางทิศตะวันตก, ที่บ่ายหัวไปทางทิศตะวันตก

wester

แปลว่า ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก

wester

แปลว่า ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก

westerly

แปลว่า ตั้งอยู่ทางตะวันตก, ซึ่งอยู่ทางตะวันตก

westerly

แปลว่า ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก

Western

แปลว่า ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา

western

แปลว่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

western

แปลว่า ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

western

แปลว่า ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค

western

แปลว่า ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก, ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก

western

แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก, คนตะวันตก

western

แปลว่า หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา

western

แปลว่า อัสดงคต

western

แปลว่า ฝรั่ง

Western church

แปลว่า ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Western Europe

แปลว่า ยุโรปตะวันตก

Western Hemishere

แปลว่า ภาคตะวันตกของผืนโลก, ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรปตะวันตกและอเมริกากลาง

Western song

แปลว่า เพลงสากล

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ