ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร W

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร W

EN-TH Dictionary - หน้า 1/228 มีดังรายการต่อไปนี้

(walk) by in opposite directions

แปลว่า สวนทาง

(walk) on the toes

แปลว่า กระหย่ง

-ward

แปลว่า ทิศทาง

-wards

แปลว่า ทิศทาง

-way

แปลว่า วิธี, การกระทำ

-ways

แปลว่า วิธี, การกระทำ

-wise

แปลว่า วิธี, การกระทำ

W

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

w

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

w.c.

แปลว่า คำย่อของ without charge

w/o

แปลว่า คำย่อของ without

wabble

แปลว่า แกว่งไปแกว่งมา, สั่นไปมา, สั่น

wabble

แปลว่า ทำให้แกว่งไปแกว่งมา, ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น

wack

แปลว่า คนนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

wackiness

แปลว่า การมีนิสัยประหลาด

wacko

แปลว่า คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

wacko

แปลว่า ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน

wacko

แปลว่า บ้า, ประสาท

wacky

แปลว่า ประหลาด (คำสแลง), แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก

wacky

แปลว่า บ้า, ประสาท

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ