ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด w - EN-TH Dictionary - หน้า 1/228

 • (walk) by in opposite directions

  แปลว่า สวนทาง

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เวลาเดินสวนทางกับผู้คนที่อยู่ห้องข้างๆ ผมจะต้องหยิบยื่นรอยยิ้มแห่งมิตรภาพให้

 • (walk) on the toes

  แปลว่า กระหย่ง

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง หล่อนเดินกระหย่งเท้าไปที่เตียงนอน

 • -ward

  แปลว่า ทิศทาง

  ประเภท SUF

 • -wards

  แปลว่า ทิศทาง

  ประเภท SUF

 • -way

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

  ประเภท SUF

 • -ways

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

  ประเภท SUF

 • -wise

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

  ประเภท SUF

 • W

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

 • w

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

 • w.c.

  แปลว่า คำย่อของ without charge

  ประเภท ABBR

 • w/o

  แปลว่า คำย่อของ without

  ประเภท ABBR

 • wabble

  แปลว่า แกว่งไปแกว่งมา, สั่นไปมา, สั่น

  ประเภท VI

 • wabble

  แปลว่า ทำให้แกว่งไปแกว่งมา, ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น

  ประเภท VT

 • wack

  แปลว่า คนนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

  ประเภท N

 • wackiness

  แปลว่า การมีนิสัยประหลาด

  ประเภท N

 • wacko

  แปลว่า คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

  ประเภท N

 • wacko

  แปลว่า ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน

  ประเภท ADJ

 • wacko

  แปลว่า บ้า, ประสาท

  ประเภท SL

 • wacky

  แปลว่า ประหลาด (คำสแลง), แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก

  ประเภท ADJ

 • wacky

  แปลว่า บ้า, ประสาท

  ประเภท SL

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation