คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด W

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด W
 1. (walk) by in opposite directions

  แปลว่า สวนทาง

 2. (walk) on the toes

  แปลว่า กระหย่ง

 3. -ward

  แปลว่า ทิศทาง

 4. -wards

  แปลว่า ทิศทาง

 5. -way

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

 6. -ways

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

 7. -wise

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

 8. W

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

 9. w

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

 10. w.c.

  แปลว่า คำย่อของ without charge

 11. w/o

  แปลว่า คำย่อของ without

 12. wabble

  แปลว่า ทำให้แกว่งไปแกว่งมา, ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น

 13. wabble

  แปลว่า แกว่งไปแกว่งมา, สั่นไปมา, สั่น

 14. wack

  แปลว่า คนนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

 15. wackiness

  แปลว่า การมีนิสัยประหลาด

 16. wacko

  แปลว่า บ้า, ประสาท

 17. wacko

  แปลว่า ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน

 18. wacko

  แปลว่า คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

 19. wacky

  แปลว่า บ้า, ประสาท

 20. wacky

  แปลว่า ประหลาด (คำสแลง), แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก

 21. wacky backy

  แปลว่า กัญชา

 22. wad

  แปลว่า เงินจำนวนมาก

 23. wad

  แปลว่า อัดให้เป็นก้อนเล็ก

 24. wad

  แปลว่า อัดให้เป็นก้อนเล็ก