คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด V
 1. -valent

  แปลว่า มีคุณค่า, มีค่า

 2. -vorous

  แปลว่า กิน

 3. v

  แปลว่า ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)

 4. v

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

 5. V

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

 6. V sign

  แปลว่า สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)

 7. V-E Day

  แปลว่า วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)

 8. V-E Day

  แปลว่า วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)

 9. V-J Day

  แปลว่า วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945

 10. V-shaped

  แปลว่า รูปคล้ายตัววี

 11. V-shaped

  แปลว่า คอแหลม

 12. V-shaped collar

  แปลว่า คอวี

 13. v-shaped projection

  แปลว่า แฉก

 14. V.A.T

  แปลว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)

 15. V.D.

  แปลว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)

 16. v.i.

  แปลว่า ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ

 17. V.I.P

  แปลว่า บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), คนดัง, คนใหญ่คนโต

 18. VA

  แปลว่า เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)

 19. vac

  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น

 20. vac

  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)

 21. vac

  แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)

 22. vacancy

  แปลว่า ตำแหน่งงาน

 23. vacancy

  แปลว่า ห้องว่าง, ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง

 24. vacancy

  แปลว่า พื้นที่ว่าง, ที่ว่าง, ช่องว่าง