ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด v - EN-TH Dictionary - หน้า 1/100

 • -valent

  แปลว่า มีคุณค่า, มีค่า

  ประเภท SUF

 • -vorous

  แปลว่า กิน

  ประเภท SUF

 • V

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

  ประเภท N

 • v

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

  ประเภท N

 • v

  แปลว่า ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)

  ประเภท ABBR

 • V sign

  แปลว่า สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)

  ประเภท N

 • V-E Day

  แปลว่า วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)

  ประเภท N

 • V-E Day

  แปลว่า วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)

  ประเภท N

 • V-J Day

  แปลว่า วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945

  ประเภท N

 • V-shaped

  แปลว่า รูปคล้ายตัววี

  ประเภท N

 • V-shaped

  แปลว่า คอแหลม

  ประเภท ADJ

  ตัวอย่าง ลักษณะของชุดที่ไม่มีแขน คอแหลม ไม่มีทรง ไม่ยาวมาก

 • V-shaped collar

  แปลว่า คอวี

  ประเภท N

 • v-shaped projection

  แปลว่า แฉก

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ปลาทูมีครีบหางเป็นแฉกรูปส้อม

 • V.A.T

  แปลว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)

  ประเภท ABBR

 • V.D.

  แปลว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)

  ประเภท ABBR

 • v.i.

  แปลว่า ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ

  ประเภท ABBR

 • V.I.P

  แปลว่า บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), คนดัง, คนใหญ่คนโต

  ประเภท ABBR

 • VA

  แปลว่า เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)

  ประเภท ADJ

 • vac

  แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)

  ประเภท ABBR

 • vac

  แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)

  ประเภท ABBR

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation