ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร V

EN-TH Dictionary - หน้า 1/100 มีดังรายการต่อไปนี้

-valent

แปลว่า มีคุณค่า, มีค่า

-vorous

แปลว่า กิน

V

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

v

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

v

แปลว่า ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)

V sign

แปลว่า สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)

V-E Day

แปลว่า วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)

V-E Day

แปลว่า วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)

V-J Day

แปลว่า วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2, ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945

V-shaped

แปลว่า รูปคล้ายตัววี

V-shaped

แปลว่า คอแหลม

V-shaped collar

แปลว่า คอวี

v-shaped projection

แปลว่า แฉก

V.A.T

แปลว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)

V.D.

แปลว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)

v.i.

แปลว่า ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ

V.I.P

แปลว่า บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person), คนดัง, คนใหญ่คนโต

VA

แปลว่า เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)

vac

แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)

vac

แปลว่า เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ