คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด U

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด U
 1. (under) the protection of consular jurisdiction

  แปลว่า ร่มธง

 2. -ule

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

 3. -urgy

  แปลว่า งาน

 4. u

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

 5. U

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

 6. U

  แปลว่า คุณ ( ตัวย่อมาจาก you), เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง

 7. U

  แปลว่า สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู, ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู

 8. U-boat

  แปลว่า เรือดำน้ำของเยอรมันนี

 9. U-bolt

  แปลว่า คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู, คานเหล็กตัวยู

 10. U.K.

  แปลว่า คำย่อของ United Kingdom

 11. U.N.

  แปลว่า องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations), สหประชาชาติ

 12. U.N.O.

  แปลว่า องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization), สหประชาชาติ

 13. U.S.A.

  แปลว่า สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา

 14. U.S.S.R.

  แปลว่า สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics), ประเทศโซเวียต, โซเวียต

 15. ubiquitous

  แปลว่า ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

 16. ubiquity

  แปลว่า การมีอยู่ทั่วไป, การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

 17. Ubol Ratchathani

  แปลว่า จังหวัดอุบลราชธานี

 18. Ubol Ratchathani

  แปลว่า อุบลราชธานี

 19. Ubon Ratchathani

  แปลว่า อุบลราชธานี

 20. Ubon Ratchathani University

  แปลว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 21. Ubon Ratchathani University

  แปลว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 22. ubosot

  แปลว่า อุโบสถ

 23. ubosot (the eight commandments)

  แปลว่า อุโบสถ

 24. udder

  แปลว่า เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง), เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม