ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด u - EN-TH Dictionary - หน้า 1/107

 • (under) the protection of consular jurisdiction

  แปลว่า ร่มธง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในช่วงสงครามเกาหลี ทหารจาก15 ประเทศต่างอยู่ภายใต้ร่มธงสหประชาชาติ

 • -ule

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

  ประเภท SUF

 • -urgy

  แปลว่า งาน

  ประเภท SUF

 • u

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

  ประเภท N

 • U

  แปลว่า สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู, ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู

  ประเภท N

 • U

  แปลว่า คุณ ( ตัวย่อมาจาก you), เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง

  ประเภท PRON

 • U

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

  ประเภท N

 • U-boat

  แปลว่า เรือดำน้ำของเยอรมันนี

  ประเภท N

 • U-bolt

  แปลว่า คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู, คานเหล็กตัวยู

  ประเภท N

 • U.K.

  แปลว่า คำย่อของ United Kingdom

  ประเภท ABBR

 • U.N.

  แปลว่า องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations), สหประชาชาติ

  ประเภท ABBR

 • U.N.O.

  แปลว่า องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization), สหประชาชาติ

  ประเภท ABBR

 • U.S.A.

  แปลว่า สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา

  ประเภท ABBR

 • U.S.S.R.

  แปลว่า สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics), ประเทศโซเวียต, โซเวียต

  ประเภท ABBR

 • ubiquitous

  แปลว่า ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

  ประเภท ADJ

 • ubiquity

  แปลว่า การมีอยู่ทั่วไป, การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

  ประเภท N

 • Ubol Ratchathani

  แปลว่า อุบลราชธานี

  ประเภท N

 • Ubol Ratchathani

  แปลว่า จังหวัดอุบลราชธานี

  ประเภท N

 • Ubon Ratchathani

  แปลว่า อุบลราชธานี

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขาไม่เคยเดินทางไปที่อุบลราชธานีเลยแม้สักครั้งเดียว

 • Ubon Ratchathani University

  แปลว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญท่านไปเป็นวิทยากรพิเศษในสัปดาห์หน้า

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation