ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด t - EN-TH Dictionary - หน้า 1/354

 • 'til

  แปลว่า คำย่อของ until

  ประเภท PREP

 • 'twixt

  แปลว่า คำย่อจาก betwixt

  ประเภท ABBR

 • (taking into) consideration

  แปลว่า อารมณ์

  ประเภท N

  ตัวอย่าง อย่าเอาเรื่องเช่นนี้มาเป็นอารมณ์ดีกว่า

 • (talk) sweetly

  แปลว่า กระหนุงกระหนิง

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ชายหนุ่มหญิงสาวคุยกันกระหนุงกระหนิงจนคนอื่นๆ อิจฉา

 • (tax) farmer

  แปลว่า นายอากร

  ประเภท N

  ตัวอย่าง คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร

 • (telephone) exchange

  แปลว่า ชุมสาย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ช่างกำลังแก้โทรศัพท์อยู่ที่ชุมสายโทรศัพท์

 • (the scene) cut from sth to sth

  แปลว่า ตัดฉาก

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ละครตัดฉากกลับมาที่บ้านนางเอก

 • (the sun) to set

  แปลว่า ตกดิน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง พระอาทิตย์ตกดินเมื่อเวลา 6 โมงครึ่ง

 • (the) Chinese

  แปลว่า เจ๊ก

  ประเภท N

  ตัวอย่าง พ่อแม่ดิฉันไม่มีข้าวจะกินก็ไปรับมาจากเจ๊กขายข้าวในตลาด

 • (the) rear

  แปลว่า ตอนหลัง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขาชอบนั่งตอนหลังของรถ

 • (there) be no

  แปลว่า ไม่มี

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว

 • (time) be up

  แปลว่า หมดเวลา

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เสียงระฆังบอกหมดเวลาชั่วโมงที่สองดังขึ้นเมื่อนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูเรียบร้อยแล้ว

 • (to sell) at cost

  แปลว่า เท่าทุน

  ประเภท ADV

 • (tropical) forest

  แปลว่า ป่าดงใหญ่

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

 • (tropical) forest

  แปลว่า ป่าดงใหญ่

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

 • -teen

  แปลว่า สิบ

  ประเภท SUF

 • -tion

  แปลว่า ภาวะ, การกระทำ

  ประเภท SUF

 • -tor

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

  ประเภท SUF

 • -trix

  แปลว่า เพศหญิง

  ประเภท SUF

 • -ty

  แปลว่า แสดงความเป็นนามธรรม

  ประเภท SUF

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation