ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร T

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร T

EN-TH Dictionary - หน้า 1/354 มีดังรายการต่อไปนี้

'til

แปลว่า คำย่อของ until

'twixt

แปลว่า คำย่อจาก betwixt

(taking into) consideration

แปลว่า อารมณ์

(talk) sweetly

แปลว่า กระหนุงกระหนิง

(tax) farmer

แปลว่า นายอากร

(telephone) exchange

แปลว่า ชุมสาย

(the scene) cut from sth to sth

แปลว่า ตัดฉาก

(the sun) to set

แปลว่า ตกดิน

(the) Chinese

แปลว่า เจ๊ก

(the) rear

แปลว่า ตอนหลัง

(there) be no

แปลว่า ไม่มี

(time) be up

แปลว่า หมดเวลา

(to sell) at cost

แปลว่า เท่าทุน

(tropical) forest

แปลว่า ป่าดงใหญ่

(tropical) forest

แปลว่า ป่าดงใหญ่

-teen

แปลว่า สิบ

-tion

แปลว่า ภาวะ, การกระทำ

-tor

แปลว่า ผู้ซึ่ง

-trix

แปลว่า เพศหญิง

-ty

แปลว่า แสดงความเป็นนามธรรม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ