ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร R

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร R

EN-TH Dictionary - หน้า 1/349 มีดังรายการต่อไปนี้

(red) all over

แปลว่า เถือก

(reply) with many reservations

แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

r

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

R

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

R&B

แปลว่า คำย่อของ Rhythm and Blues

R&D

แปลว่า คำย่อของ research and development

R&R

แปลว่า คำย่อของ rock and roll

R.N.(The Royal Navy)

แปลว่า ร.น.

Rabat

แปลว่า เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก

rabbet

แปลว่า รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)

rabbet

แปลว่า บาก

rabbet

แปลว่า ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก

rabbi

แปลว่า พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว

rabbi

แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว

rabbinic

แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

rabbinical

แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

rabbit

แปลว่า พูดไม่หยุด

rabbit

แปลว่า เถาะ

rabbit

แปลว่า กระต่าย

rabbit

แปลว่า กระต่าย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ