ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด r - EN-TH Dictionary - หน้า 1/349

 • (red) all over

  แปลว่า เถือก

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง หล่อนทาปากจนแดงเถือก

 • (reply) with many reservations

  แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งส ู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

 • r

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

  ประเภท N

 • R

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

  ประเภท N

 • R&B

  แปลว่า คำย่อของ Rhythm and Blues

  ประเภท N

 • R&D

  แปลว่า คำย่อของ research and development

  ประเภท ABBR

 • R&R

  แปลว่า คำย่อของ rock and roll

  ประเภท ABBR

 • R.N.(The Royal Navy)

  แปลว่า ร.น.

  ประเภท N

  ตัวอย่าง วิทย ุ2 ร.น.ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม

 • Rabat

  แปลว่า เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก

  ประเภท N

 • rabbet

  แปลว่า รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)

  ประเภท N

 • rabbet

  แปลว่า บาก

  ประเภท VT

 • rabbet

  แปลว่า ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก

  ประเภท VT

 • rabbi

  แปลว่า พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว

  ประเภท N

 • rabbi

  แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว

  ประเภท N

 • rabbinic

  แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

  ประเภท ADJ

 • rabbinical

  แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

  ประเภท ADJ

 • rabbit

  แปลว่า พูดไม่หยุด

  ประเภท SL

 • rabbit

  แปลว่า เถาะ

  ประเภท N

 • rabbit

  แปลว่า กระต่าย

  ประเภท N

  ตัวอย่าง กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด

 • rabbit

  แปลว่า กระต่าย

  ประเภท N

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation