คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด R
 1. (red) all over

  แปลว่า เถือก

 2. (reply) with many reservations

  แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

 3. r

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

 4. R

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18

 5. R&B

  แปลว่า คำย่อของ Rhythm and Blues

 6. R&D

  แปลว่า คำย่อของ research and development

 7. R&R

  แปลว่า คำย่อของ rock and roll

 8. R.N.(The Royal Navy)

  แปลว่า ร.น.

 9. Rabat

  แปลว่า เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก

 10. rabbet

  แปลว่า รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)

 11. rabbet

  แปลว่า บาก

 12. rabbet

  แปลว่า ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก

 13. rabbi

  แปลว่า พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว

 14. rabbi

  แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว

 15. rabbinic

  แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

 16. rabbinical

  แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว

 17. rabbit

  แปลว่า เนื้อกระต่าย

 18. rabbit

  แปลว่า ขนกระต่าย

 19. rabbit

  แปลว่า กระต่าย

 20. rabbit

  แปลว่า กระต่าย

 21. rabbit

  แปลว่า พูดไม่หยุด

 22. rabbit

  แปลว่า เถาะ

 23. rabbit food

  แปลว่า ผักสลัด, ผักกาดหอม

 24. rabbit on

  แปลว่า พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)