ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด p - EN-TH Dictionary - หน้า 1/500

 • (personal) circumstances

  แปลว่า อัตภาพ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ

 • (police) inspector

  แปลว่า สารวัตร

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขายืนยันจะพบสารวัตรเพียงคนเดียวเท่านั้น

 • (political) campaign poster

  แปลว่า ป้ายหาเสียง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี

 • (politicate) candidate

  แปลว่า ผู้ลงรับเลือกตั้ง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน

 • (proceed) in jerks

  แปลว่า กึกกัก

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง รถแล่นไปอย่างกึกกักตามทางหลวงที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ

 • (proposed) bill

  แปลว่า ร่างพระราชบัญญัติ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป

 • -pathy

  แปลว่า ภาวะความรู้สึก

  ประเภท SUF

 • -phil

  แปลว่า ผู้รัก, เป็นมิตรกับ

  ประเภท SUF

 • -phile

  แปลว่า ผู้รัก, เป็นมิตรกับ

  ประเภท SUF

 • -phobia

  แปลว่า ความกลัว, ความเกลียด

  ประเภท SUF

 • -phone

  แปลว่า เสียง

  ประเภท SUF

 • p

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16

  ประเภท N

 • p

  แปลว่า เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p

  ประเภท ADJ

 • p

  แปลว่า หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)

  ประเภท ABBR

 • P

  แปลว่า ตำรวจ (คำย่อของ police)

  ประเภท ABBR

 • p.m.

  แปลว่า พีเอ็ม

  ประเภท N

 • p.m.

  แปลว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน

  ประเภท ABBR

 • P.M.

  แปลว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน

  ประเภท ABBR

 • P.R.

  แปลว่า พีอาร์

  ประเภท N

 • p.r.n

  แปลว่า เมื่อจำเป็น, เมื่อต้องการ

  ประเภท ABBR

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation