ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร P

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร P

EN-TH Dictionary - หน้า 1/500 มีดังรายการต่อไปนี้

(personal) circumstances

แปลว่า อัตภาพ

(police) inspector

แปลว่า สารวัตร

(political) campaign poster

แปลว่า ป้ายหาเสียง

(politicate) candidate

แปลว่า ผู้ลงรับเลือกตั้ง

(proceed) in jerks

แปลว่า กึกกัก

(proposed) bill

แปลว่า ร่างพระราชบัญญัติ

-pathy

แปลว่า ภาวะความรู้สึก

-phil

แปลว่า ผู้รัก, เป็นมิตรกับ

-phile

แปลว่า ผู้รัก, เป็นมิตรกับ

-phobia

แปลว่า ความกลัว, ความเกลียด

-phone

แปลว่า เสียง

p

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16

p

แปลว่า เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p

p

แปลว่า หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)

P

แปลว่า ตำรวจ (คำย่อของ police)

p.m.

แปลว่า พีเอ็ม

p.m.

แปลว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน

P.M.

แปลว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน

P.R.

แปลว่า พีอาร์

p.r.n

แปลว่า เมื่อจำเป็น, เมื่อต้องการ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ