ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

EN-TH Dictionary - หน้า 3/166 มีดังรายการต่อไปนี้

oar

แปลว่า พายเรือ, พาย, แจว

oar

แปลว่า พายเรือ, พาย, แจว

oarlock

แปลว่า เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง

oarsman

แปลว่า ฝีพาย

oarsman

แปลว่า คนพายเรือ, คนกรรเชียงเรือ

oarsmen

แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ oarsman

oasis

แปลว่า โอเอซิส

oasis

แปลว่า บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย

oasis

แปลว่า สถานที่หรือเวลาเป็นสุข, สถานที่หรือเวลาปลอดความทุกข์

oast

แปลว่า เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์

oat

แปลว่า โอ๊ต

oat

แปลว่า ข้าวโอ๊ต

oat cake

แปลว่า ขนมเค้กทำจากข้าวโอ๊ต

oath

แปลว่า คำสาบาน, คำสัญญา, คำปฏิญาณ

oath

แปลว่า คำสบถ

oatmeal

แปลว่า ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ, ข้าวโอ๊ตต้มที่เป็นอาหารเช้า

oats

แปลว่า เมล็ดพืชที่ปลูกในช่วงหนาวเย็น

ob-

แปลว่า ด้าน, ก่อน, ในทาง

obduracy

แปลว่า ความดื้อดึง, ความแข็งข้อ, ความดึงดัน

obdurate

แปลว่า ดื้อ, ไม่เชื่อฟัง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ