ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

EN-TH Dictionary - หน้า 2/166 มีดังรายการต่อไปนี้

o'clock

แปลว่า โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา

o'er

แปลว่า คำย่อจาก over

o'er

แปลว่า คำย่อจาก over

O.K.

แปลว่า ใช้ได้, โอเค, ตกลง

o.n.o

แปลว่า คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer

oaf

แปลว่า คนโง่, คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ

oafish

แปลว่า โง่, ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า

oak

แปลว่า โอ๊ก

oak

แปลว่า ต้นโอ๊ก

oak

แปลว่า ไม้โอ๊ก

oak apple

แปลว่า ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก

oak tree

แปลว่า ต้นโอ๊ก

oak!

แปลว่า โอ้ก

oaken

แปลว่า ที่ทำจากไม้โอ๊ก

oakum

แปลว่า เชือกด้ายดิบ

oar

แปลว่า กระเชียง

oar

แปลว่า กรรเชียง

oar

แปลว่า แจว

oar

แปลว่า ไม้พาย

oar

แปลว่า คนพายเรือ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ