ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

EN-TH Dictionary - หน้า 100/166 มีดังรายการต่อไปนี้

orchard

แปลว่า สวนผลไม้

orchard

แปลว่า สวนผลไม้

orchardist

แปลว่า ชาวสวน

Orchestia agilis

แปลว่า กุ้งเต้น

orchestra

แปลว่า วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค

orchestra

แปลว่า ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร

orchestra

แปลว่า วงดุริยางค์

orchestral

แปลว่า เกี่ยวกับวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค

orchestral pit

แปลว่า บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง, (เช่น การแสดงบัลเล่ต์ โอเปร่า)

orchestrate

แปลว่า ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี

orchestrate

แปลว่า ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี

orchestration

แปลว่า การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเล่นในวงออเคสตร้า

orchestrator

แปลว่า ผู้ประพันธ์

orchid

แปลว่า กล้วยไม้

orchid

แปลว่า กล้วยไม้

orchid

แปลว่า ดอกกล้วยไม้

orchid house

แปลว่า เรือนกล้วยไม้

ordain

แปลว่า บวช, ทำให้เป็นพระ

ordain

แปลว่า สั่งอย่างเป็นทางการ (คำทางการ)

ordain

แปลว่า ผนวช

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ