คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด M

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด M
 1. (ma)hoska

  แปลว่า ยาเสพย์ติด

 2. (madam) of royal mandate

  แปลว่า ตราตั้ง

 3. (make a) statement

  แปลว่า แถลงข่าว

 4. (musty) smell

  แปลว่า สาบ

 5. -ment

  แปลว่า การ, วิธีการ, ผล

 6. -meter

  แปลว่า อุปกรณ์

 7. -metry

  แปลว่า กระบวนการ, ศิลป, การวัด

 8. -mony

  แปลว่า ภาวะ

 9. M

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

 10. m

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

 11. M.

  แปลว่า คำย่อของ March, May, Monday

 12. M.A.

  แปลว่า ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), ปริญญาโท

 13. M.B.A.

  แปลว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

 14. M.C.S.

  แปลว่า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)

 15. M.D.

  แปลว่า แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)

 16. M.Ed.

  แปลว่า ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)

 17. M.H.S.

  แปลว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)

 18. M.L.

  แปลว่า ม.ล.

 19. M.M.E.

  แปลว่า วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)

 20. M.P.

  แปลว่า คำย่อของ Member of Parliament

 21. m.p.g.

  แปลว่า คำย่อของ miles per gallon

 22. m.p.h.

  แปลว่า คำย่อของ miles per hour

 23. M.R.

  แปลว่า คุณชาย

 24. M.R.

  แปลว่า คุณหญิง