ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร M

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร M

EN-TH Dictionary - หน้า 1/337 มีดังรายการต่อไปนี้

(ma)hoska

แปลว่า ยาเสพย์ติด

(madam) of royal mandate

แปลว่า ตราตั้ง

(make a) statement

แปลว่า แถลงข่าว

(musty) smell

แปลว่า สาบ

-ment

แปลว่า การ, วิธีการ, ผล

-meter

แปลว่า อุปกรณ์

-metry

แปลว่า กระบวนการ, ศิลป, การวัด

-mony

แปลว่า ภาวะ

M

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

m

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

M.

แปลว่า คำย่อของ March, May, Monday

M.A.

แปลว่า ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), ปริญญาโท

M.B.A.

แปลว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

M.C.S.

แปลว่า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)

M.D.

แปลว่า แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)

M.Ed.

แปลว่า ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)

M.H.S.

แปลว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)

M.L.

แปลว่า ม.ล.

M.M.E.

แปลว่า วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)

M.P.

แปลว่า คำย่อของ Member of Parliament

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ