ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด m - EN-TH Dictionary - หน้า 1/337

 • (ma)hoska

  แปลว่า ยาเสพย์ติด

  ประเภท SL

 • (madam) of royal mandate

  แปลว่า ตราตั้ง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด

 • (make a) statement

  แปลว่า แถลงข่าว

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล

 • (musty) smell

  แปลว่า สาบ 1

  ประเภท N

  ตัวอย่าง นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม

 • -ment

  แปลว่า การ, วิธีการ, ผล

  ประเภท SUF

 • -meter

  แปลว่า อุปกรณ์

  ประเภท SUF

 • -metry

  แปลว่า กระบวนการ, ศิลป, การวัด

  ประเภท SUF

 • -mony

  แปลว่า ภาวะ

  ประเภท SUF

 • M

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

  ประเภท ABBR

 • m

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

  ประเภท ABBR

 • M.

  แปลว่า คำย่อของ March, May, Monday

  ประเภท ABBR

 • M.A.

  แปลว่า ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), ปริญญาโท

  ประเภท ABBR

 • M.B.A.

  แปลว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

  ประเภท ABBR

 • M.C.S.

  แปลว่า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)

  ประเภท ABBR

 • M.D.

  แปลว่า แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)

  ประเภท ABBR

 • M.Ed.

  แปลว่า ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)

  ประเภท ABBR

 • M.H.S.

  แปลว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)

  ประเภท ABBR

 • M.L.

  แปลว่า ม.ล.

  ประเภท N

 • M.M.E.

  แปลว่า วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)

  ประเภท ABBR

 • M.P.

  แปลว่า คำย่อของ Member of Parliament

  ประเภท ABBR

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation