ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร L

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร L

EN-TH Dictionary - หน้า 1/249 มีดังรายการต่อไปนี้

'll

แปลว่า จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)

(laugh) continuously

แปลว่า ระรี่

(lie) flat

แปลว่า ราบ

-latry

แปลว่า การบูชา

-lent

แปลว่า เต็มไปด้วย

-less

แปลว่า ปราศจาก

-let

แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

-like

แปลว่า เหมือน

-ling

แปลว่า น้อย, เล็ก

-ling

แปลว่า แสดงทิศทาง

-logy

แปลว่า วิทยา, ศาสตร์, การพูด

-ly

แปลว่า เหมือน

-lysis

แปลว่า การสลาย

-lyze

แปลว่า กระทำ

20 litres

แปลว่า สัด

L

แปลว่า ความยาว (คำย่อของ length)

l

แปลว่า ด้านซ้าย (คำย่อของ left)

L

แปลว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12

L

แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

l

แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ