คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด L
 1. 'll

  แปลว่า จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)

 2. (laugh) continuously

  แปลว่า ระรี่

 3. (lie) flat

  แปลว่า ราบ

 4. -latry

  แปลว่า การบูชา

 5. -lent

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 6. -less

  แปลว่า ปราศจาก

 7. -let

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

 8. -like

  แปลว่า เหมือน

 9. -ling

  แปลว่า แสดงทิศทาง

 10. -ling

  แปลว่า น้อย, เล็ก

 11. -logy

  แปลว่า วิทยา, ศาสตร์, การพูด

 12. -ly

  แปลว่า เหมือน

 13. -lysis

  แปลว่า การสลาย

 14. -lyze

  แปลว่า กระทำ

 15. 20 litres

  แปลว่า สัด

 16. L

  แปลว่า ความยาว (คำย่อของ length)

 17. l

  แปลว่า ด้านซ้าย (คำย่อของ left)

 18. L

  แปลว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12

 19. L

  แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

 20. l

  แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

 21. l

  แปลว่า ลิตร (คำย่อของ liter)

 22. l

  แปลว่า เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)

 23. L

  แปลว่า เส้นแวง (คำย่อของ longitude)

 24. l.c.m.

  แปลว่า ตัวคูณร่วมน้อย, ตัว ค.ร.น.