ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด l - EN-TH Dictionary - หน้า 1/249

 • 'll

  แปลว่า จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)

  ประเภท ABBR

 • (laugh) continuously

  แปลว่า ระรี่

  ประเภท ADV

 • (lie) flat

  แปลว่า ราบ

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที

 • -latry

  แปลว่า การบูชา

  ประเภท SUF

 • -lent

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

 • -less

  แปลว่า ปราศจาก

  ประเภท SUF

 • -let

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

  ประเภท SUF

 • -like

  แปลว่า เหมือน

  ประเภท SUF

 • -ling

  แปลว่า น้อย, เล็ก

  ประเภท SUF

 • -ling

  แปลว่า แสดงทิศทาง

  ประเภท SUF

 • -logy

  แปลว่า วิทยา, ศาสตร์, การพูด

  ประเภท SUF

 • -ly

  แปลว่า เหมือน

  ประเภท SUF

 • -lysis

  แปลว่า การสลาย

  ประเภท SUF

 • -lyze

  แปลว่า กระทำ

  ประเภท SUF

 • 20 litres

  แปลว่า สัด 1

  ประเภท N

 • L

  แปลว่า ความยาว (คำย่อของ length)

  ประเภท ABBR

 • l

  แปลว่า ด้านซ้าย (คำย่อของ left)

  ประเภท ABBR

 • L

  แปลว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12

  ประเภท ADJ

 • L

  แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

  ประเภท N

 • l

  แปลว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ

  ประเภท N

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation