ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร K

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร K

EN-TH Dictionary - หน้า 3/72 มีดังรายการต่อไปนี้

Kaoliang

แปลว่า เกาเหลียง

Kaoliang wine

แปลว่า เกาเหลียง

kaolin

แปลว่า ดินขาว, ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน

kaolin

แปลว่า ดินเกาลิน

kaolin

แปลว่า ดินเกาเหลียง

kaolin

แปลว่า ดินนวล

Kaolin

แปลว่า เกาลิน

kapok

แปลว่า นุ่น (จากต้นนุ่น)

kappa

แปลว่า พยัญชนะภาษากรีกตัวที่ 10

karakul

แปลว่า แกะพันธุ์หนึ่งในเอเชีย

karakul

แปลว่า หนังของแกะชนิดหนึ่ง

karaoke

แปลว่า การร้องคาราโอเกะ, คาราโอเกะ

karat

แปลว่า กะรัต, หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองหรือเพชร

karat

แปลว่า กะรัต

karate

แปลว่า คาราเต้, ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น

karate

แปลว่า คาราเต้

Karen

แปลว่า ชาวกะเหรี่ยง

Karen

แปลว่า เกี่ยวกับกะเหรี่ยง

Karen

แปลว่า ชาวกะเหรี่ยง, คนกะเหรี่ยง

Karen

แปลว่า ภาษากะเหรี่ยง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ