ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด k - EN-TH Dictionary - หน้า 1/72

 • K

  แปลว่า คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล

  ประเภท ABBR

 • K

  แปลว่า ตัวย่อขององศาเคลวิน

  ประเภท ABBR

 • K

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11

  ประเภท N

 • k

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11

  ประเภท N

 • K

  แปลว่า สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม

  ประเภท ABBR

 • K

  แปลว่า หนึ่งพัน, (มักใช้กับจำนวนเงิน)

  ประเภท ABBR

 • kabish?

  แปลว่า เข้าใจไหม?

  ประเภท SL

 • Kabul

  แปลว่า คาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน

  ประเภท N

 • Kabul

  แปลว่า เมืองคาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน

  ประเภท N

 • Kabul

  แปลว่า แม่น้ำคาบูล, แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน

  ประเภท N

 • Kaempferia galanga Linn.

  แปลว่า เปราะ 1

  ประเภท N

 • kaiak

  แปลว่า เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท VI

 • kaiak

  แปลว่า เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท VT

 • kaiak

  แปลว่า เรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท N

 • Kaiser

  แปลว่า จักรพรรดิซีซาร์, อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย

  ประเภท N

 • kak1

  แปลว่า เรื่องไร้สาระ

  ประเภท SL

 • kak2

  แปลว่า อึ, อุจจาระ

  ประเภท SL

 • kaka

  แปลว่า อึ (ใช้กับเด็กๆ), ถ่ายอุจจาระ

  ประเภท SL

 • Kalasin

  แปลว่า กาฬสินธุ์

  ประเภท N

 • Kalasin

  แปลว่า จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประเภท N

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation