ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด i - EN-TH Dictionary - หน้า 1/205

 • (I) love it!

  แปลว่า วิเศษ, เยี่ยม, ยอด

  ประเภท SL

 • (in a) row

  แปลว่า ตับ 2

  ประเภท N

  ตัวอย่าง รถเก๋งงามหรูจอดเป็นตับอยู่ในโรงรถ

 • (in) single file

  แปลว่า เข้าแถว, เข้าคิว, เดินเรียงกันไปตามลำดับ

  ประเภท IDM

 • (it's) now or never

  แปลว่า เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำบางสิ่ง

  ประเภท IDM

 • -ic

  แปลว่า เกี่ยวกับ

  ประเภท SUF

 • -ical

  แปลว่า เกี่ยวกับ

  ประเภท SUF

 • -ics

  แปลว่า เกี่ยวกับสาขาวิชา

  ประเภท SUF

 • -ile

  แปลว่า สามารถ

  ประเภท SUF

 • -im

  แปลว่า เกี่ยวกับพหูพจน์

  ประเภท SUF

 • -ine

  แปลว่า เพศหญิง

  ประเภท SUF

 • -ine

  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป

  ประเภท SUF

 • -ion

  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล

  ประเภท SUF

 • -ise

  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

  ประเภท SUF

 • -ish

  แปลว่า ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ

  ประเภท SUF

 • -ism

  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

  ประเภท SUF

 • -ist

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

  ประเภท SUF

 • -it is

  แปลว่า อักเสบ

  ประเภท SUF

 • -ize

  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

  ประเภท SUF

 • I

  แปลว่า ลูกช้าง

  ประเภท PRON

  ตัวอย่าง งวดนี้ขอเลขเด็ดๆ ให้ลูกช้างซักทีเถอะเจ้าพ่อ

 • I

  แปลว่า กู

  ประเภท PRON

  ตัวอย่าง กูกำลังฝันดีว่ากำลังบินอยู่พอดี

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation