ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร I

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร I

EN-TH Dictionary - หน้า 1/205 มีดังรายการต่อไปนี้

(I) love it!

แปลว่า วิเศษ, เยี่ยม, ยอด

(in a) row

แปลว่า ตับ

(in) single file

แปลว่า เข้าแถว, เข้าคิว, เดินเรียงกันไปตามลำดับ

(it's) now or never

แปลว่า เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำบางสิ่ง

-ic

แปลว่า เกี่ยวกับ

-ical

แปลว่า เกี่ยวกับ

-ics

แปลว่า เกี่ยวกับสาขาวิชา

-ile

แปลว่า สามารถ

-im

แปลว่า เกี่ยวกับพหูพจน์

-ine

แปลว่า เพศหญิง

-ine

แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป

-ion

แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล

-ise

แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

-ish

แปลว่า ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ

-ism

แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

-ist

แปลว่า ผู้ซึ่ง

-it is

แปลว่า อักเสบ

-ize

แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

I

แปลว่า ลูกช้าง

I

แปลว่า กู

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ