คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด I
 1. (I) love it!

  แปลว่า วิเศษ, เยี่ยม, ยอด

 2. (in a) row

  แปลว่า ตับ

 3. (in) single file

  แปลว่า เข้าแถว, เข้าคิว, เดินเรียงกันไปตามลำดับ

 4. (it's) now or never

  แปลว่า เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำบางสิ่ง

 5. -ic

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 6. -ical

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 7. -ics

  แปลว่า เกี่ยวกับสาขาวิชา

 8. -ile

  แปลว่า สามารถ

 9. -im

  แปลว่า เกี่ยวกับพหูพจน์

 10. -ine

  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป

 11. -ine

  แปลว่า เพศหญิง

 12. -ion

  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล

 13. -ise

  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

 14. -ish

  แปลว่า ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ

 15. -ism

  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

 16. -ist

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 17. -it is

  แปลว่า อักเสบ

 18. -ize

  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น

 19. I

  แปลว่า ลูกช้าง

 20. I

  แปลว่า เรา

 21. I

  แปลว่า ข้า

 22. I

  แปลว่า ข้าพเจ้า

 23. I

  แปลว่า ข้าพระพุทธเจ้า

 24. I

  แปลว่า ข้าเจ้า