คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด H

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด H
 1. -hood

  แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ

 2. 24-hour market

  แปลว่า ตลาดโต้รุ่ง

 3. h

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8

 4. H

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8

 5. H-bomb

  แปลว่า ระเบิดไฮโดรเจน

 6. ha

  แปลว่า ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม

 7. ha ha

  แปลว่า ฮ่า

 8. ha!

  แปลว่า ฮ้า

 9. habbit

  แปลว่า นิสัยติดยา, การติดยา

 10. habeas corpus

  แปลว่า หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล

 11. haberdasher

  แปลว่า คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย

 12. haberdasher

  แปลว่า คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย

 13. haberdashery

  แปลว่า ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

 14. habiliment

  แปลว่า อุปกรณ์แต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว

 15. habilitate

  แปลว่า แต่งตัว, ใส่เสื้อผ้า

 16. habit

  แปลว่า การติดยาเสพย์ติด

 17. habit

  แปลว่า กิจวัตร, สิ่งที่ทำเป็นประจำ

 18. habit

  แปลว่า ธรรมเนียม, ประเพณี

 19. habit

  แปลว่า นิสัย, ความเคยชิน

 20. habit

  แปลว่า อุปนิสัย

 21. habit-forming

  แปลว่า เสพติด

 22. habit-forming

  แปลว่า ที่ทำให้เกิดความเคยชิน, ที่ทำให้ติดนิสัย

 23. habitable

  แปลว่า ซึ่งอาศัยอยู่ได้

 24. habitant

  แปลว่า ผู้อาศัย, ผู้พำนัก