ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร H

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร H

EN-TH Dictionary - หน้า 1/203 มีดังรายการต่อไปนี้

-hood

แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ

24-hour market

แปลว่า ตลาดโต้รุ่ง

h

แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8

H

แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8

H-bomb

แปลว่า ระเบิดไฮโดรเจน

ha

แปลว่า ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม

ha ha

แปลว่า ฮ่า

ha!

แปลว่า ฮ้า

habbit

แปลว่า นิสัยติดยา, การติดยา

habeas corpus

แปลว่า หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล

haberdasher

แปลว่า คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย

haberdasher

แปลว่า คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย

haberdashery

แปลว่า ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

habiliment

แปลว่า อุปกรณ์แต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว

habilitate

แปลว่า แต่งตัว, ใส่เสื้อผ้า

habit

แปลว่า อุปนิสัย

habit

แปลว่า การติดยาเสพย์ติด

habit

แปลว่า กิจวัตร, สิ่งที่ทำเป็นประจำ

habit

แปลว่า ธรรมเนียม, ประเพณี

habit

แปลว่า นิสัย, ความเคยชิน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ