คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด G
 1. (ghetto) blaster

  แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

 2. (ghetto) box

  แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

 3. -gamous

  แปลว่า แต่งงาน

 4. -gamy

  แปลว่า แต่งงาน

 5. -genic

  แปลว่า ทำให้เป็น

 6. -genous

  แปลว่า ทำให้เป็น

 7. -geny

  แปลว่า ทำให้เป็น

 8. -gon

  แปลว่า เป็นมุม

 9. -grade

  แปลว่า เดิน, เคลื่อนที่

 10. -gram

  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

 11. -graph

  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

 12. -graphy

  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ

 13. 100 grams

  แปลว่า ขีด

 14. 33 Gods in the second tier of heaven above the earth

  แปลว่า ไตรทศ

 15. g

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

 16. G

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

 17. gab

  แปลว่า พูดเรื่องไร้สาระ, พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย

 18. gab

  แปลว่า การพูดเรื่องไร้สาระ, การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย

 19. gabardine

  แปลว่า ผ้าแกเบอร์ดีน, ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาว

 20. gabardine

  แปลว่า เสื้อกันฝน, เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าแกเบอร์ดีน

 21. gabbin

  แปลว่า พูด (มักหมายถึงพูดมาก)

 22. gabble

  แปลว่า พูดพล่าม, พูดมาก, พล่าม

 23. gabble away

  แปลว่า พร่ำพูด, พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง

 24. gabble off

  แปลว่า พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย, พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ