ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร G

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร G

EN-TH Dictionary - หน้า 1/240 มีดังรายการต่อไปนี้

(ghetto) blaster

แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

(ghetto) box

แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

-gamous

แปลว่า แต่งงาน

-gamy

แปลว่า แต่งงาน

-genic

แปลว่า ทำให้เป็น

-genous

แปลว่า ทำให้เป็น

-geny

แปลว่า ทำให้เป็น

-gon

แปลว่า เป็นมุม

-grade

แปลว่า เดิน, เคลื่อนที่

-gram

แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

-graph

แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

-graphy

แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ

100 grams

แปลว่า ขีด

g

แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

G

แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

gab

แปลว่า พูดเรื่องไร้สาระ, พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย

gab

แปลว่า การพูดเรื่องไร้สาระ, การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย

gabardine

แปลว่า ผ้าแกเบอร์ดีน, ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาว

gabardine

แปลว่า เสื้อกันฝน, เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าแกเบอร์ดีน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ