ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด g - EN-TH Dictionary - หน้า 1/240

 • (ghetto) blaster

  แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

  ประเภท SL

 • (ghetto) box

  แปลว่า วิทยุที่หิ้วไปได้, เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้

  ประเภท SL

 • -gamous

  แปลว่า แต่งงาน

  ประเภท SUF

 • -gamy

  แปลว่า แต่งงาน

  ประเภท SUF

 • -genic

  แปลว่า ทำให้เป็น

  ประเภท SUF

 • -genous

  แปลว่า ทำให้เป็น

  ประเภท SUF

 • -geny

  แปลว่า ทำให้เป็น

  ประเภท SUF

 • -gon

  แปลว่า เป็นมุม

  ประเภท SUF

 • -grade

  แปลว่า เดิน, เคลื่อนที่

  ประเภท SUF

 • -gram

  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

  ประเภท SUF

 • -graph

  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน

  ประเภท SUF

 • -graphy

  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ

  ประเภท SUF

 • 100 grams

  แปลว่า ขีด

  ประเภท CLAS

  ตัวอย่าง น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด

 • 33 Gods in the second tier of heaven above the earth

  แปลว่า ไตรทศ

  ประเภท N

 • g

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

  ประเภท N

 • G

  แปลว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7

  ประเภท N

 • gab

  แปลว่า พูดเรื่องไร้สาระ, พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย

  ประเภท VI

 • gab

  แปลว่า การพูดเรื่องไร้สาระ, การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย

  ประเภท N

 • gabardine

  แปลว่า ผ้าแกเบอร์ดีน, ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาว

  ประเภท N

 • gabardine

  แปลว่า เสื้อกันฝน, เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าแกเบอร์ดีน

  ประเภท N

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation