คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 3/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F
 1. face

  แปลว่า พระพักตร์

 2. face

  แปลว่า พักตร์

 3. face

  แปลว่า แพนก

 4. face

  แปลว่า หน้า

 5. face

  แปลว่า หน้า

 6. face

  แปลว่า อานน

 7. face

  แปลว่า น้ำหน้า

 8. face

  แปลว่า รูปหน้า

 9. face

  แปลว่า ประสบ

 10. face

  แปลว่า หน้าตา

 11. face

  แปลว่า โฉมหน้า

 12. face a problem

  แปลว่า ประสบปัญหา

 13. face about

  แปลว่า เปลี่ยนความคิดกะทันหัน

 14. face about

  แปลว่า หันหลังกลับ (ทางทหาร), หันกลับไป

 15. face away

  แปลว่า หันหนีจาก

 16. face card

  แปลว่า ไพ่ชนิดหนึ่ง

 17. face cream

  แปลว่า ครีมทำความสะอาดผิวหน้า

 18. face danger

  แปลว่า เผชิญภัย

 19. face danger

  แปลว่า เผชิญภัย

 20. face down

  แปลว่า นอนลงแบบหน้าแนบพื้น

 21. face forward

  แปลว่า ทำให้หันไปทางด้านหน้า

 22. face like a bulldog chewing a wasp

  แปลว่า ไม่มีความน่าดึงดูด, ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก

 23. face like a wet weekend

  แปลว่า ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย

 24. face like the back end of a bus

  แปลว่า น่าเกลียด