คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 2/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F
 1. fabric

  แปลว่า สิ่งทอ

 2. fabricate

  แปลว่า สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง

 3. fabricate

  แปลว่า สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน

 4. fabricate a story

  แปลว่า ปั้นเมฆ

 5. fabricate a story

  แปลว่า ปั้นเมฆ

 6. fabulous

  แปลว่า เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้

 7. fabulous

  แปลว่า เยี่ยม, ดีเลิศ, ประเสริฐ

 8. fabulous elephant

  แปลว่า มงคลหัตถี

 9. fabulous winged animal with two feet and a man-like head

  แปลว่า อรหัน

 10. fabulously

  แปลว่า อย่างที่สุด

 11. facade

  แปลว่า ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, ส่วนหน้าของอาคาร

 12. facade

  แปลว่า สิ่งหลอกลวง

 13. face

  แปลว่า ใบหน้า, ใบหน้า, หน้าตา

 14. face

  แปลว่า สีหน้า

 15. face

  แปลว่า พื้นผิว, ผิวสัมผัส, ด้านหน้า

 16. face

  แปลว่า รูปลักษณ์, ลักษณะภายนอก

 17. face

  แปลว่า ชื่อเสียง

 18. face

  แปลว่า เผชิญหน้า, เผชิญ, พบ, เจอ

 19. face

  แปลว่า หันหน้าออกไปทาง, หันหน้าไปทาง

 20. face

  แปลว่า มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด

 21. face

  แปลว่า เผชิญหน้า

 22. face

  แปลว่า เข้าหน้า

 23. face

  แปลว่า ยัน

 24. face

  แปลว่า เค้าหน้า