ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด f - EN-TH Dictionary - หน้า 1/288

 • (face) fungus

  แปลว่า หนวด

  ประเภท SL

 • (fucking dogs) get stuck

  แปลว่า ติดเก้ง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่

 • -fest

  แปลว่า การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน

  ประเภท SUF

 • -fic

  แปลว่า ซึ่งทำหรือทำให้เกิด

  ประเภท SUF

 • -fold

  แปลว่า เป็นทวีคูณ, เท่า

  ประเภท SUF

 • -form

  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบ

  ประเภท SUF

 • -ful

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

 • -fy

  แปลว่า ทำ

  ประเภท SUF

 • F

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

  ประเภท N

 • f

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

  ประเภท N

 • f-all

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck all

  ประเภท SL

 • f-off!

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck off

  ประเภท SL

 • f-word

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck

  ประเภท SL

 • F2F

  แปลว่า คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)

  ประเภท ABBR

 • fa

  แปลว่า ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), ระดับเสียง ฟา

  ประเภท N

 • FA

  แปลว่า อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)

  ประเภท ABBR

 • fab

  แปลว่า ดีมาก (คำสแลง), ยอดเยี่ยม

  ประเภท ADJ

 • fable

  แปลว่า นิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก

  ประเภท N

 • fable

  แปลว่า เล่านิทาน, เล่าเรื่องโกหก

  ประเภท VT

 • fabled

  แปลว่า ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation