คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F
 1. (face) fungus

  แปลว่า หนวด

 2. (fucking dogs) get stuck

  แปลว่า ติดเก้ง

 3. -fest

  แปลว่า การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน

 4. -fic

  แปลว่า ซึ่งทำหรือทำให้เกิด

 5. -fold

  แปลว่า เป็นทวีคูณ, เท่า

 6. -form

  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบ

 7. -ful

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 8. -fy

  แปลว่า ทำ

 9. f

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

 10. F

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

 11. f-all

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck all

 12. f-off!

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck off

 13. f-word

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck

 14. F2F

  แปลว่า คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)

 15. FA

  แปลว่า อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)

 16. fa

  แปลว่า ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), ระดับเสียง ฟา

 17. fab

  แปลว่า ดีมาก (คำสแลง), ยอดเยี่ยม

 18. fable

  แปลว่า นิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก

 19. fable

  แปลว่า เล่านิทาน, เล่าเรื่องโกหก

 20. fabled

  แปลว่า ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

 21. fabric

  แปลว่า ผ้าหรือสิ่งทอ, สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย

 22. fabric

  แปลว่า โครงสร้างของตึกหรืออาคาร

 23. fabric

  แปลว่า โครงสร้าง, โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม

 24. fabric

  แปลว่า ผ้าพื้น