ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร F

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร F

EN-TH Dictionary - หน้า 1/288 มีดังรายการต่อไปนี้

(face) fungus

แปลว่า หนวด

(fucking dogs) get stuck

แปลว่า ติดเก้ง

-fest

แปลว่า การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน

-fic

แปลว่า ซึ่งทำหรือทำให้เกิด

-fold

แปลว่า เป็นทวีคูณ, เท่า

-form

แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบ

-ful

แปลว่า เต็มไปด้วย

-fy

แปลว่า ทำ

F

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

f

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

f-all

แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck all

f-off!

แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck off

f-word

แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck

F2F

แปลว่า คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)

fa

แปลว่า ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), ระดับเสียง ฟา

FA

แปลว่า อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)

fab

แปลว่า ดีมาก (คำสแลง), ยอดเยี่ยม

fable

แปลว่า นิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก

fable

แปลว่า เล่านิทาน, เล่าเรื่องโกหก

fabled

แปลว่า ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ