ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

EN-TH Dictionary - หน้า 3/193 มีดังรายการต่อไปนี้

each (person)

แปลว่า แต่ละคน

each day

แปลว่า แต่ละวัน

each makes one's getaway

แปลว่า ตัวใครตัวมัน

each other

แปลว่า ซึ่งกันและกัน

each other

แปลว่า ต่อกัน

each other

แปลว่า ซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน

each phase

แปลว่า ช่วงละ

each time

แปลว่า แต่ละครั้ง

eager

แปลว่า กระตือรือร้น

eager beaver

แปลว่า คนทำงานหนัก

eager to know

แปลว่า อยากรู้

eager-beaver

แปลว่า คนที่กระตือรือร้น

eagerness

แปลว่า ความกระหาย

eagerness

แปลว่า ความกระตือรือร้น

eagle

แปลว่า 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ

eagle

แปลว่า เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน

eagle

แปลว่า ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี

eagle

แปลว่า ทำ 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ

eagle

แปลว่า นกอินทรี, ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี

eagle eye

แปลว่า การเฝ้าดูอย่างตั้งใจ, การดูอย่างจดจ่อ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ