ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

EN-TH Dictionary - หน้า 2/193 มีดังรายการต่อไปนี้

-esque

แปลว่า รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ

-ess

แปลว่า เพศหญิง

E

แปลว่า ยาอี (คำย่อของ ecstasy)

E

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5

e

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5

E'd up

แปลว่า เมายาอี

E-Commerce

แปลว่า อี-คอมเมิร์ช

e-mail

แปลว่า การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

e-mail

แปลว่า ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์

e-mail

แปลว่า ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

e.g.

แปลว่า ยกตัวอย่างเช่น

e.g.

แปลว่า ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ

each

แปลว่า ต่าง

each

แปลว่า ต่าง

each

แปลว่า แต่ละ

each

แปลว่า ทีละ

each

แปลว่า ต่าง

each

แปลว่า ละ

each

แปลว่า แต่ละ, คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง

each

แปลว่า แต่ละ, คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ