ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

EN-TH Dictionary - หน้า 1/193 มีดังรายการต่อไปนี้

(eternal) truth

แปลว่า สัจธรรม

(eternal) truth

แปลว่า สัจธรรม

(every) Tom, Dick, and Harry

แปลว่า ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้

(eyes) bulge

แปลว่า ตาเหลือก 1

(eyes) widen

แปลว่า ตาลุกตาชัน

(eyes) widen

แปลว่า ตาลุก

-ee

แปลว่า ผู้ถูกกระทำ

-eer

แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม

-el

แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

-en

แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ

-en

แปลว่า ทำให้เป็นพหูพจน์

-en

แปลว่า ทำให้เป็นคำกริยา

-er

แปลว่า ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ

-er

แปลว่า การกระทำหรือกระบวนการ

-er

แปลว่า บ่อย

-ern

แปลว่า แสดงทิศทาง

-ery

แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

-esce

แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น

-escent

แปลว่า ค่อยๆ เป็น

-ese

แปลว่า เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ