คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด E
 1. (eternal) truth

  แปลว่า สัจธรรม

 2. (eternal) truth

  แปลว่า สัจธรรม

 3. (every) Tom, Dick, and Harry

  แปลว่า ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้

 4. (eyes) bulge

  แปลว่า ตาเหลือก

 5. (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุก

 6. (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุกตาชัน

 7. -ee

  แปลว่า ผู้ถูกกระทำ

 8. -eer

  แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม

 9. -el

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

 10. -en

  แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ

 11. -en

  แปลว่า ทำให้เป็นพหูพจน์

 12. -en

  แปลว่า ทำให้เป็นคำกริยา

 13. -er

  แปลว่า ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ

 14. -er

  แปลว่า การกระทำหรือกระบวนการ

 15. -er

  แปลว่า บ่อย

 16. -ern

  แปลว่า แสดงทิศทาง

 17. -ery

  แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

 18. -esce

  แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น

 19. -escent

  แปลว่า ค่อยๆ เป็น

 20. -ese

  แปลว่า เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา

 21. -esque

  แปลว่า รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ

 22. -ess

  แปลว่า เพศหญิง

 23. E

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5

 24. e

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5