ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

EN-TH Dictionary - หน้า 1/193 มีดังรายการต่อไปนี้

(eternal) truth

แปลว่า สัจธรรม

(eternal) truth

แปลว่า สัจธรรม

(every) Tom, Dick, and Harry

แปลว่า ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้

(eyes) bulge

แปลว่า ตาเหลือก

(eyes) widen

แปลว่า ตาลุกตาชัน

(eyes) widen

แปลว่า ตาลุก

-ee

แปลว่า ผู้ถูกกระทำ

-eer

แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม

-el

แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

-en

แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ

-en

แปลว่า ทำให้เป็นพหูพจน์

-en

แปลว่า ทำให้เป็นคำกริยา

-er

แปลว่า ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ

-er

แปลว่า การกระทำหรือกระบวนการ

-er

แปลว่า บ่อย

-ern

แปลว่า แสดงทิศทาง

-ery

แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

-esce

แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น

-escent

แปลว่า ค่อยๆ เป็น

-ese

แปลว่า เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ