ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด e - EN-TH Dictionary - หน้า 1/193

 • (eternal) truth

  แปลว่า สัจธรรม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

 • (eternal) truth

  แปลว่า สัจธรรม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

 • (every) Tom, Dick, and Harry

  แปลว่า ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้

  ประเภท IDM

 • (eyes) bulge

  แปลว่า ตาเหลือก 1

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เสียงระเบิดทำให้เขาตาเหลือกด้วยความกลัว

 • (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุกตาชัน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง เขาตาลุกตาชันเมื่อนึกถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้

 • (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุก

  ประเภท V

  ตัวอย่าง แค่เขาพูดว่าจะจ่ายให้หัวละ 500 บาท ชาวบ้านก็ตาลุกแล้ว

 • -ee

  แปลว่า ผู้ถูกกระทำ

  ประเภท SUF

 • -eer

  แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม

  ประเภท SUF

 • -el

  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก

  ประเภท SUF

 • -en

  แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ

  ประเภท SUF

 • -en

  แปลว่า ทำให้เป็นพหูพจน์

  ประเภท SUF

 • -en

  แปลว่า ทำให้เป็นคำกริยา

  ประเภท SUF

 • -er

  แปลว่า ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ

  ประเภท SUF

 • -er

  แปลว่า การกระทำหรือกระบวนการ

  ประเภท SUF

 • -er

  แปลว่า บ่อย

  ประเภท SUF

 • -ern

  แปลว่า แสดงทิศทาง

  ประเภท SUF

 • -ery

  แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

  ประเภท SUF

 • -esce

  แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น

  ประเภท SUF

 • -escent

  แปลว่า ค่อยๆ เป็น

  ประเภท SUF

 • -ese

  แปลว่า เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา

  ประเภท SUF

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation