ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด d - EN-TH Dictionary - หน้า 1/299

 • (dried) salted fish

  แปลว่า ปลาเค็ม

  ประเภท N

  ตัวอย่าง เขาชอบกินปลาเค็มกับข้าวต้ม

 • -dom

  แปลว่า อำนาจ, ภาวะ

  ประเภท SUF

 • D

  แปลว่า พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

  ประเภท N

 • d

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

  ประเภท N

 • D.D.T.

  แปลว่า ดีดีที

  ประเภท N

  ตัวอย่าง สารดีดีทีมีส่วนผสมของสารหนูและสารปรอท

 • DA

  แปลว่า บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)

  ประเภท ABBR

 • DA2

  แปลว่า อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)

  ประเภท ABBR

 • dab at

  แปลว่า แตะเบาๆ, สัมผัสเบาๆ

  ประเภท PHRV

 • dab hand

  แปลว่า คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  ประเภท N

 • dab off

  แปลว่า เช็ดออกเบาๆ

  ประเภท PHRV

 • dab on

  แปลว่า เช็ดด้วยน้ำยา

  ประเภท PHRV

 • dab out

  แปลว่า ล้างออกด้วยมือ, ซักด้วยมือ

  ประเภท PHRV

 • dab1

  แปลว่า การป้าย, การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม

  ประเภท N

 • dab1

  แปลว่า จำนวนเล็กน้อย

  ประเภท N

 • dab1

  แปลว่า ป้าย, ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ

  ประเภท VT

 • dab2

  แปลว่า ชื่อของปลาทะเลตัวแบน

  ประเภท N

 • dabble

  แปลว่า ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง

  ประเภท VI

 • dabble

  แปลว่า เล่นน้ำ

  ประเภท VI

 • dabble at

  แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

  ประเภท PHRV

 • dabble in

  แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

  ประเภท PHRV

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation