ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร D

EN-TH Dictionary - หน้า 1/299 มีดังรายการต่อไปนี้

(dried) salted fish

แปลว่า ปลาเค็ม

-dom

แปลว่า อำนาจ, ภาวะ

D

แปลว่า พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

d

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

D.D.T.

แปลว่า ดีดีที

DA

แปลว่า บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)

DA2

แปลว่า อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)

dab at

แปลว่า แตะเบาๆ, สัมผัสเบาๆ

dab hand

แปลว่า คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

dab off

แปลว่า เช็ดออกเบาๆ

dab on

แปลว่า เช็ดด้วยน้ำยา

dab out

แปลว่า ล้างออกด้วยมือ, ซักด้วยมือ

dab1

แปลว่า การป้าย, การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม

dab1

แปลว่า จำนวนเล็กน้อย

dab1

แปลว่า ป้าย, ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ

dab2

แปลว่า ชื่อของปลาทะเลตัวแบน

dabble

แปลว่า ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง

dabble

แปลว่า เล่นน้ำ

dabble at

แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

dabble in

แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ