คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D
 1. (dried) salted fish

  แปลว่า ปลาเค็ม

 2. -dom

  แปลว่า อำนาจ, ภาวะ

 3. D

  แปลว่า พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

 4. d

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)

 5. D.D.T.

  แปลว่า ดีดีที

 6. DA

  แปลว่า บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)

 7. DA

  แปลว่า อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)

 8. dab

  แปลว่า การป้าย, การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม

 9. dab

  แปลว่า จำนวนเล็กน้อย

 10. dab

  แปลว่า ป้าย, ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ

 11. dab

  แปลว่า ชื่อของปลาทะเลตัวแบน

 12. dab at

  แปลว่า แตะเบาๆ, สัมผัสเบาๆ

 13. dab hand

  แปลว่า คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 14. dab off

  แปลว่า เช็ดออกเบาๆ

 15. dab on

  แปลว่า เช็ดด้วยน้ำยา

 16. dab out

  แปลว่า ล้างออกด้วยมือ, ซักด้วยมือ

 17. dabble

  แปลว่า ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง

 18. dabble

  แปลว่า เล่นน้ำ

 19. dabble at

  แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

 20. dabble in

  แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

 21. dabble in

  แปลว่า ตะลุย

 22. dabble with

  แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง

 23. dabbler

  แปลว่า คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง

 24. Dacca

  แปลว่า เมืองดักกาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ