ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร A

EN-TH Dictionary - หน้า 2/330 มีดังรายการต่อไปนี้

(as) cunning as a fox

แปลว่า เจ้าเล่ห์, เจ้าอุบาย

(as) dead as a doornail

แปลว่า ตาย

(as) dead as dodo

แปลว่า ตาย, หมด, สูญสิ้น, หมด

(as) different as chalk from cheese

แปลว่า แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

(as) different as night and day

แปลว่า แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

(as) drunk as a lord

แปลว่า เมามาก

(as) drunk as a shunk

แปลว่า เมามาก

(as) dry as dust

แปลว่า แห้งมาก

(as) dull as dish-water

แปลว่า น่าสนใจมาก

(as) easy as falling off a log

แปลว่า ง่ายมาก

(as) easy as pie

แปลว่า ง่ายมาก

(as) far as anyone knows

แปลว่า เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ

(as) fit as a fiddle

แปลว่า มีสุขภาพแข็งแรง (คำไม่เป็นทางการ)

(as) flat as a pancake

แปลว่า แบนมาก (คำไม่เป็นทางการ), แบนแต๊ดแต๋

(as) free as a bird

แปลว่า มีอิสระ, มีอิสรภาพ

(as) gaudy as a butterfly

แปลว่า ฉูดฉาด, มีสีสัน

(as) graceful as a swan

แปลว่า สง่างามมาก, สวยงาม

(as) happy as a lark

แปลว่า ร่าเริง, รื่นเริง, เริงร่า

(as) happy as a sandboy

แปลว่า มีความสุขมาก, มีอิสระมาก

(as) happy as can be

แปลว่า มีความสุขมาก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ