คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A
 1. (a case of) the blind leading the blind

  แปลว่า คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ

 2. (a) round the clock

  แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง

 3. (above and) beyond the call of duty

  แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

 4. (algebraic) equation

  แปลว่า สมการ

 5. (armed) services

  แปลว่า เหล่า

 6. (army) provisions

  แปลว่า เสบียง

 7. (as) black as one is painted

  แปลว่า โหดร้าย, เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด

 8. (as) black as pitch

  แปลว่า มืดมาก

 9. (as) black as pitch

  แปลว่า ดำมาก, ดำปื๋อ

 10. (as) blind as a bat

  แปลว่า สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด

 11. (as) bold as brass

  แปลว่า ไร้ยางอาย, ไม่เกรงกลัว

 12. (as) bright as a button

  แปลว่า ซนมาก

 13. (as) busy as a bee

  แปลว่า ยุ่งมาก

 14. (as) clean as whistle

  แปลว่า สะอาดมาก

 15. (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดมาก

 16. (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย

 17. (as) clear as mud

  แปลว่า ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้

 18. (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นมาก

 19. (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นชา

 20. (as) cool as a cucumber

  แปลว่า มีสติ, ครองสติได้

 21. (as) cunning as a fox

  แปลว่า เจ้าเล่ห์, เจ้าอุบาย

 22. (as) dead as a doornail

  แปลว่า ตาย

 23. (as) dead as dodo

  แปลว่า ตาย, หมด, สูญสิ้น, หมด

 24. (as) different as chalk from cheese

  แปลว่า แตกต่างอย่างสิ้นเชิง