ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด a - EN-TH Dictionary - หน้า 1/330

 • (a case of) the blind leading the blind

  แปลว่า คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ

  ประเภท IDM

 • (a) round the clock

  แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง

  ประเภท IDM

 • (above and) beyond the call of duty

  แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

  ประเภท IDM

 • (algebraic) equation

  แปลว่า สมการ

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ภาษาที่มนุษย์ใช้มีลักษณะเป็นคำพูด หรือเป็นสมการในการคำนวณ แบบเดียวกับที่ใช้ในวิชาพีชคณิต

 • (armed) services

  แปลว่า เหล่า

  ประเภท N

  ตัวอย่าง วันนี้จะมีพิธีอำลาชีวิตนักเรียนนายร้อย ก่อนออกไปรับราชการในเหล่าทัพต่างๆ

 • (army) provisions

  แปลว่า เสบียง

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง

 • (as) black as one is painted

  แปลว่า โหดร้าย, เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด

  ประเภท IDM

 • (as) black as pitch

  แปลว่า ดำมาก, ดำปื๋อ

  ประเภท IDM

 • (as) black as pitch

  แปลว่า มืดมาก

  ประเภท IDM

 • (as) blind as a bat

  แปลว่า สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด

  ประเภท IDM

 • (as) bold as brass

  แปลว่า ไร้ยางอาย, ไม่เกรงกลัว

  ประเภท IDM

 • (as) bright as a button

  แปลว่า ซนมาก

  ประเภท IDM

 • (as) busy as a bee

  แปลว่า ยุ่งมาก

  ประเภท IDM

 • (as) clean as whistle

  แปลว่า สะอาดมาก

  ประเภท IDM

 • (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดมาก

  ประเภท IDM

 • (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย

  ประเภท IDM

 • (as) clear as mud

  แปลว่า ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้

  ประเภท IDM

 • (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นมาก

  ประเภท IDM

 • (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นชา

  ประเภท IDM

 • (as) cool as a cucumber

  แปลว่า มีสติ, ครองสติได้

  ประเภท IDM

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation