คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VT, VI

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VT, VI
  1. abdicate

    แปลว่า ละเลยหน้าที่