ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด VT - EN-TH Dictionary - หน้า 1/435

 • abandon

  แปลว่า ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป

 • abandon

  แปลว่า ปล่อยตามอารมณ์

 • abase

  แปลว่า ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ

 • abash

  แปลว่า ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน

 • abate

  แปลว่า ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง

 • abate

  แปลว่า ทำให้สิ้นสุด

 • abbreviate

  แปลว่า ทำให้สั้นลง, ลดลง, ตัดทอน

 • abbreviate

  แปลว่า ย่อความ

 • abdicate

  แปลว่า ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

 • abduct

  แปลว่า ลักพาตัว, ฉุดคร่า

 • abet

  แปลว่า ให้กำลังใจ, กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น

 • abhor

  แปลว่า เกลียดชัง, เกลียด, ชิงชัง

 • abide

  แปลว่า ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ

 • abjure

  แปลว่า บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, สละ

 • ablate

  แปลว่า ระเหยไป

 • abnegate

  แปลว่า ละทิ้ง, ล้มเลิก

 • abolish

  แปลว่า เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ

 • abominate

  แปลว่า ชิงชัง, เกลียด, ชัง

 • abort

  แปลว่า ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล

 • abort

  แปลว่า แท้ง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation