ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vi, Vt

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vi, Vt

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

accord

แปลว่า เห็นด้วย, ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ