คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VI, VT

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VI, VT
  1. accord

    แปลว่า เห็นด้วย, ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง