คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VI

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด VI
 1. abate

  แปลว่า สิ้นสุด

 2. abate

  แปลว่า น้อยลง, ลดลง

 3. abdicate

  แปลว่า สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

 4. abide

  แปลว่า รอคอย

 5. abide

  แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

 6. abort

  แปลว่า แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร

 7. abound

  แปลว่า มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์

 8. abscess

  แปลว่า เป็นฝี

 9. abscond

  แปลว่า หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ

 10. abstain

  แปลว่า งดเว้น, ละเว้น

 11. abstain

  แปลว่า ไม่ลงคะแนนเสียง, นอนหลับทับสิทธิ์

 12. abut

  แปลว่า ชิด, ติดกัน, จด

 13. accede

  แปลว่า ลงนามในสนธิสัญญา

 14. accede

  แปลว่า ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์

 15. accede

  แปลว่า เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ

 16. accelerate

  แปลว่า เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว

 17. accelerate

  แปลว่า เร่งให้เกิดขึ้น

 18. accept

  แปลว่า รับคำเชิญ

 19. accept

  แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

 20. acclimate

  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

 21. acclimatize

  แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

 22. accommodate

  แปลว่า ปรับตัว

 23. accommodate

  แปลว่า ปรับโฟกัสของตา, ปรับจุดรวมแสงของตา

 24. accommodate

  แปลว่า บรรลุข้อตกลง