ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vi

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Vi

EN-TH Dictionary - หน้า 1/213 มีดังรายการต่อไปนี้

abate

แปลว่า น้อยลง, ลดลง

abate

แปลว่า สิ้นสุด

abdicate

แปลว่า สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

abide

แปลว่า รอคอย

abide

แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

abort

แปลว่า แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร

abound

แปลว่า มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์

abscess

แปลว่า เป็นฝี

abscond

แปลว่า หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ

abstain

แปลว่า งดเว้น, ละเว้น

abstain

แปลว่า ไม่ลงคะแนนเสียง, นอนหลับทับสิทธิ์

abut

แปลว่า ชิด, ติดกัน, จด

accede

แปลว่า ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์

accede

แปลว่า ลงนามในสนธิสัญญา

accede

แปลว่า เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ

accelerate

แปลว่า เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว

accelerate

แปลว่า เร่งให้เกิดขึ้น

accept

แปลว่า รับคำเชิญ

accept

แปลว่า รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

acclimate

แปลว่า ปรับตัวให้ชินกับอากาศ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ