คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด UNK

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด UNK
  1. May it please Your Majesty

    แปลว่า ขอเดชะ