ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Ques

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Ques

EN-TH Dictionary - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

how

แปลว่า ยังไง

how

แปลว่า เช่นไร

how

แปลว่า อย่างไรเล่า

how

แปลว่า เท่าใด

how

แปลว่า เช่นใด

how

แปลว่า อย่างไร

how (far, high, long)

แปลว่า เพียงใด

how (far, high, long)

แปลว่า เพียงไร

how much

แปลว่า เท่าไหน

how much

แปลว่า เท่าไหร่

how much

แปลว่า เท่าไหร่

how much

แปลว่า กี่

or not

แปลว่า หรือเปล่า

or not

แปลว่า หรือไม่

or not

แปลว่า หรือเปล่า

or not

แปลว่า หรือไม่

or not yet

แปลว่า หรือยัง

or not yet

แปลว่า หรือยัง

or what

แปลว่า หรือไง

or what

แปลว่า หรือไง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ