ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด QUES - EN-TH Dictionary - หน้า 1/3

 • how

  แปลว่า ยังไง

  ตัวอย่าง คุณจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

 • how

  แปลว่า เช่นไร

  ตัวอย่าง เรื่องนี้รัฐบาลจะจัดการเช่นไร

 • how

  แปลว่า อย่างไรเล่า

  ตัวอย่าง เมื่อเหตุการณ์ผันแปรเช่นนี้ ประชาชนควรจะทำอย่างไรเล่า

 • how

  แปลว่า เท่าใด

  ตัวอย่าง ผลการแข่งขันบาสเกตบอลคู่นี้แพ้ชนะกันเท่าใด

 • how

  แปลว่า เช่นใด

  ตัวอย่าง ชีวิตคู่ของเขาและเธอเป็นเช่นใด

 • how

  แปลว่า อย่างไร

  ตัวอย่าง ความงามความดีมนุษย์ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร

 • how (far, high, long)

  แปลว่า เพียงใด

 • how (far, high, long)

  แปลว่า เพียงไร

 • how much

  แปลว่า เท่าไหน

 • how much

  แปลว่า เท่าไหร่

 • how much

  แปลว่า เท่าไหร่

  ตัวอย่าง ฉันต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่

 • how much

  แปลว่า กี่ 2

  ตัวอย่าง ข้อมูลนี้เป็นตัวเลขที่จะกำหนดว่าบิตข้อมูลมีกี่บิต

 • or not

  แปลว่า หรือเปล่า

  ตัวอย่าง ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า

 • or not

  แปลว่า หรือไม่

 • or not

  แปลว่า หรือเปล่า

  ตัวอย่าง ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า

 • or not

  แปลว่า หรือไม่

 • or not yet

  แปลว่า หรือยัง

  ตัวอย่าง ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะปฏิวัติตัวเองเสียที

 • or not yet

  แปลว่า หรือยัง

  ตัวอย่าง ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะปฏิวัติตัวเองเสียที

 • or what

  แปลว่า หรือไง

  ตัวอย่าง แกงถ้วยนี้มันเผ็ดไปหรือไง คุณถึงทานน้อย

 • or what

  แปลว่า หรือไง

  ตัวอย่าง แกงถ้วยนี้มันเผ็ดไปหรือไง คุณถึงทานน้อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation