คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด QUES

จำนวนทั้งหมด 41 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด QUES
 1. how

  แปลว่า อย่างไรเล่า

 2. how

  แปลว่า อย่างไร

 3. how

  แปลว่า ยังไง

 4. how

  แปลว่า เช่นไร

 5. how

  แปลว่า เท่าใด

 6. how

  แปลว่า เช่นใด

 7. how (far, high, long)

  แปลว่า เพียงใด

 8. how (far, high, long)

  แปลว่า เพียงไร

 9. how much

  แปลว่า เท่าไหน

 10. how much

  แปลว่า เท่าไหร่

 11. how much

  แปลว่า เท่าไหร่

 12. how much

  แปลว่า กี่

 13. or not

  แปลว่า หรือเปล่า

 14. or not

  แปลว่า หรือไม่

 15. or not

  แปลว่า หรือเปล่า

 16. or not

  แปลว่า หรือไม่

 17. or not yet

  แปลว่า หรือยัง

 18. or not yet

  แปลว่า หรือยัง

 19. or what

  แปลว่า หรือไง

 20. or what

  แปลว่า หรือไง

 21. question

  แปลว่า หนอ

 22. what

  แปลว่า อะไร

 23. what

  แปลว่า อย่างไรบ้าง

 24. what

  แปลว่า ฤๅ