คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRO

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRO
  1. certain

    แปลว่า สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง