ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Pro

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

certain

แปลว่า สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ