ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Prf

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Prf

EN-TH Dictionary - หน้า 1/13 มีดังรายการต่อไปนี้

a-

แปลว่า จาก

a-

แปลว่า ไปยัง, ไปสู่

a-

แปลว่า ออก

a-

แปลว่า ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ

a-

แปลว่า ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย

a-

แปลว่า ของ

a-

แปลว่า บน

ab-

แปลว่า จาก, ออกจาก

ad-

แปลว่า ไป, ไปยัง, ที่, ใกล้

aero-

แปลว่า อากาศ

Afro-

แปลว่า แอฟริกา

amb-

แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

ambi-

แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

an-

แปลว่า ไม่, การปฏิเสธ, การเพิกถอน

an-

แปลว่า ต่อต้าน, คัดค้าน

ana-

แปลว่า สู่, ผ่าน, ตลอด

andr-

แปลว่า ผู้ชาย

andro-

แปลว่า ผู้ชาย

Anglo-

แปลว่า อังกฤษ

Anglo-

แปลว่า อังกฤษ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ