ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด PRF - EN-TH Dictionary - หน้า 1/13

 • a-

  แปลว่า จาก

 • a-

  แปลว่า ไปยัง, ไปสู่

 • a-

  แปลว่า ออก

 • a-

  แปลว่า ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ

 • a-

  แปลว่า ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย

 • a-

  แปลว่า ของ

 • a-

  แปลว่า บน

 • ab-

  แปลว่า จาก, ออกจาก

 • ad-

  แปลว่า ไป, ไปยัง, ที่, ใกล้

 • aero-

  แปลว่า อากาศ

 • Afro-

  แปลว่า แอฟริกา

 • amb-

  แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

 • ambi-

  แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

 • an-

  แปลว่า ไม่, การปฏิเสธ, การเพิกถอน

 • an-

  แปลว่า ต่อต้าน, คัดค้าน

 • ana-

  แปลว่า สู่, ผ่าน, ตลอด

 • andr-

  แปลว่า ผู้ชาย

 • andro-

  แปลว่า ผู้ชาย

 • Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

 • Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation