คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRF

จำนวนทั้งหมด 256 คำ - หน้า 1/11

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRF
 1. a-

  แปลว่า ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ

 2. a-

  แปลว่า ออก

 3. a-

  แปลว่า ไปยัง, ไปสู่

 4. a-

  แปลว่า จาก

 5. a-

  แปลว่า บน

 6. a-

  แปลว่า ของ

 7. a-

  แปลว่า ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย

 8. ab-

  แปลว่า จาก, ออกจาก

 9. ad-

  แปลว่า ไป, ไปยัง, ที่, ใกล้

 10. aero-

  แปลว่า อากาศ

 11. Afro-

  แปลว่า แอฟริกา

 12. amb-

  แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

 13. ambi-

  แปลว่า ทั้งสองด้าน, รอบ

 14. an-

  แปลว่า ต่อต้าน, คัดค้าน

 15. an-

  แปลว่า ไม่, การปฏิเสธ, การเพิกถอน

 16. ana-

  แปลว่า สู่, ผ่าน, ตลอด

 17. andr-

  แปลว่า ผู้ชาย

 18. andro-

  แปลว่า ผู้ชาย

 19. Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

 20. Anglo-

  แปลว่า อังกฤษ

 21. ant-

  แปลว่า ต้าน

 22. ante-

  แปลว่า ก่อน

 23. ante-

  แปลว่า ก่อน

 24. anthropo-

  แปลว่า คน