ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด PREP - EN-TH Dictionary - หน้า 1/16

 • 'til

  แปลว่า คำย่อของ until

 • abaft

  แปลว่า ข้างหลัง

 • abaft

  แปลว่า ไปทางข้างหลัง, ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ

 • aboard

  แปลว่า บนยานพาหนะ

 • about

  แปลว่า เกี่ยวกับ

  ตัวอย่าง หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน

 • about

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 • about

  แปลว่า ใกล้กับ

 • about

  แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

 • about

  แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ

 • about

  แปลว่า รอบ

 • above

  แปลว่า ข้างบน

  ตัวอย่าง เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน

 • above

  แปลว่า ข้างบน, เหนือ

 • above

  แปลว่า ดังกว่าเสียงอื่น

 • above

  แปลว่า ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ

 • above

  แปลว่า ดีเกินกว่า

 • above

  แปลว่า มากกว่า

 • above

  แปลว่า ยากเกินกว่า

 • above

  แปลว่า เหนือกว่า, สูงกว่า

 • absent

  แปลว่า ปราศจาก

 • according to

  แปลว่า ตามแต่, ตามที่, ตาม

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation