ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Prep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Prep

EN-TH Dictionary - หน้า 1/16 มีดังรายการต่อไปนี้

'til

แปลว่า คำย่อของ until

abaft

แปลว่า ข้างหลัง

abaft

แปลว่า ไปทางข้างหลัง, ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ

aboard

แปลว่า บนยานพาหนะ

about

แปลว่า เกี่ยวกับ

about

แปลว่า เกี่ยวกับ

about

แปลว่า ใกล้กับ

about

แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

about

แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ

about

แปลว่า รอบ

above

แปลว่า ข้างบน

above

แปลว่า ข้างบน, เหนือ

above

แปลว่า ดังกว่าเสียงอื่น

above

แปลว่า ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ

above

แปลว่า ดีเกินกว่า

above

แปลว่า มากกว่า

above

แปลว่า ยากเกินกว่า

above

แปลว่า เหนือกว่า, สูงกว่า

absent

แปลว่า ปราศจาก

according to

แปลว่า ตามแต่, ตามที่, ตาม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ