คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PREP

จำนวนทั้งหมด 304 คำ - หน้า 1/13

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PREP
 1. 'til

  แปลว่า คำย่อของ until

 2. abaft

  แปลว่า ไปทางข้างหลัง, ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ

 3. abaft

  แปลว่า ข้างหลัง

 4. aboard

  แปลว่า บนยานพาหนะ

 5. about

  แปลว่า ใกล้กับ

 6. about

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 7. about

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 8. about

  แปลว่า รอบ

 9. about

  แปลว่า ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ

 10. about

  แปลว่า ประมาณ, ราว, ราวๆ

 11. above

  แปลว่า ข้างบน, เหนือ

 12. above

  แปลว่า ดังกว่าเสียงอื่น

 13. above

  แปลว่า ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ

 14. above

  แปลว่า ดีเกินกว่า

 15. above

  แปลว่า มากกว่า

 16. above

  แปลว่า ยากเกินกว่า

 17. above

  แปลว่า เหนือกว่า, สูงกว่า

 18. above

  แปลว่า ข้างบน

 19. absent

  แปลว่า ปราศจาก

 20. according to

  แปลว่า ตามแต่, ตามที่, ตาม

 21. according to

  แปลว่า ที่กำหนดโดย, ตามข้อกำหนดของ

 22. across

  แปลว่า ข้าม, ข้ามพรมแดน

 23. afore

  แปลว่า ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า

 24. after

  แปลว่า ภายหลัง, หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่