คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PREF

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PREF
  1. bad

    แปลว่า ทุ