ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Phrv0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Phrv0

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

bugger about

แปลว่า ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก

bust up

แปลว่า ทำลาย, ทำให้เสียหาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ