คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PERP

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PERP
  1. but

    แปลว่า ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก