ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Perp

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

but

แปลว่า ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ