ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด NEG - EN-TH Dictionary - หน้า 1/1

 • no

  แปลว่า หาบ่มิได้

 • no

  แปลว่า หามิได้

 • no

  แปลว่า เปล่า

  ตัวอย่าง นักเรียนพูดกับครูว่า ผมเปล่าลอกข้อสอบนะครับ

 • not

  แปลว่า มิใช่

  ตัวอย่าง การวิจารณ์อะไรก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ มิใช่ทำลาย

 • not

  แปลว่า มิได้

  ตัวอย่าง ทางการมิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้

 • not

  แปลว่า มิ

  ตัวอย่าง ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย

 • not

  แปลว่า มิ

  ตัวอย่าง ถึงแม้เขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งเหล่านี้มิทำให้ย่อท้อเบื่อหน่าย

 • not

  แปลว่า ไม่

  ตัวอย่าง ถึงเขาจะต้องเจออุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เขาย่อท้อแม้แต่นิดเดียว

 • not

  แปลว่า ไม่

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation