ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Neg

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Neg

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

no

แปลว่า หาบ่มิได้

no

แปลว่า หามิได้

no

แปลว่า เปล่า

not

แปลว่า มิใช่

not

แปลว่า มิได้

not

แปลว่า มิ

not

แปลว่า มิ

not

แปลว่า ไม่

not

แปลว่า ไม่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ