คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด NEG

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด NEG
 1. no

  แปลว่า เปล่า

 2. no

  แปลว่า หาบ่มิได้

 3. no

  แปลว่า หามิได้

 4. not

  แปลว่า ไม่

 5. not

  แปลว่า มิใช่

 6. not

  แปลว่า มิได้

 7. not

  แปลว่า ไม่

 8. not

  แปลว่า มิ

 9. not

  แปลว่า มิ